Ná cao su bằng gỗ thun ống

Ná cao su bằng gỗ thun ống
Ná cao su bằng gỗ thun ống
55,000₫
Mã sản phẩm: NT-016


  • Ná cao su gỗ sử dụng thun ống 2 sợi. 
  • Bản da to có thể dùng đá sỏi để chơi. 
  • Sản phẩm bao gồm 1 thân ná và 1 bộ thun.