Ná cao su bằng gỗ thun ống

Hết hàng

Mô tả


  • Ná cao su gỗ sử dụng thun ống 2 sợi. 
  • Bản da to có thể dùng đá sỏi để chơi. 
  • Sản phẩm bao gồm 1 thân ná và 1 bộ thun.

Bình luận

Sản phẩm khác